Jūsų įmonės procesų automatizavimo robotas
Mes manome, kad atėjo laikas inovacijoms, kurios leidžia automatizuoti didžiąją dalį įmonės procesų
Sistemos galimybės
Surenka informaciją iš vidinių ir išorinių šaltinių
Apdoroja ir analizuoja surinktą informaciją
Priima sprendimus dėl surinktos informacijos panaudojimo
Gautą rezultatą patalpina į vidinius ir išorinius šalinius
Kodėl pasirinkti Antaną?
Procedūrų greitis
Antanas atlieka užduotis greičiau nei įprastas žmogus. Jis žino tikslią užduočių atlikimo tvarką ir jos griežtai laikosi.
Atlikimo tikslumas
Visos užduotys atliekamos makslimaliai tiksliai ir preciziškai, taip kaip numatyta.
Mokymasis iš klaidų
Antanas gali mokytis iš klaidų ir netikslumų. Kitą kartą atlikdamas užduotį tos pačios klaidos nebekartoja.
Mažesni išlaikymo kaštai
Sistemos išlaikymo kaštai yra minimalūs - tai serverio išlaikymo išlaidos ir sistemos licencijos kaina.
Kokius procesus sistema automatizuoja?
Pateikiamos konkrečios sistemos funkcijos kurias ji šiuo metu jau vykdo
Pasirašymas mobiliu ir/ar elektroniniu parašu
Programa pagal vartotojo nustatytus parametrus, savarankiškai pasirašo vartotojo ir/ar programos sukurtus dokumentus elektroniniu ir/ar mobiliu parašu.
Užklausų formavimas
Programa pagal vartotojo nustatytus parametrus, savarankiškai prisijungia prie vidinių ir/ar išorinių duomenų bazių, kuriuose atlieka informacijos surinkimą.
Gautų rezultatų talpinimas į vidinius ir išorinius šaltinius
Programa pagal vartotojo nustatytus parametrus, savarankiškai prisijungia prie vidinių ir/ar išorinių duomenų bazių į kurias įkelia vartotojo ir/ar programos sukurtą rezultatą (dokumentus, duomenis ir pan.).
Dokumentų šablonų kūrimas
Programa pagal vartotojo nustatytus parametrus, savarankiškai gautus duomenis patalpina į dokumentų šablonus. Sukurtus dokumentus registruoja, išsiunčia adresatams elektroniniu paštu ar paruošia dokumentus vokavimui - siųsti paštu.
Informacijos apdorojimas
Programa savarankiškai analizuoja gautus duomenis, ieško duomenų skirtumų pagal kuriuos priima sprendimus tolimesniam duomenų panaudojimui ar sekančio proceso inicijavimui.
Robotizuota sistema veikia
24
valandas per parą
365
dienas per metus
:)
be jokių atostogų :)
Aprašymas
Programos aprašymas
Programa skirta išorinėse ar vidinėse duomenų bazėse surasti reikiamus tekstinius dokumentus, failus, duomenis, juos apdoroti, klasifikuoti, parametrizuoti, ženklinti, toliau siųsti į nustatytas ar pagal duotus parametrus nustatomas duomenų laikmenas, bazes, atlikti kitus veiksmus. Programa turi dirbtinio intelekto priemones, leidžiančias automatizuoti atliekamus veiksmus, tobulinančius programos veiksmų sekos veikimą, siekiančius minimizuoti programos veikimo klaidų kiekį ir naudotojo įsitraukimą veikiant programai.

Tai naujas būdas tvarkyti dokumentus, failus, duomenis kompiuterinėse techninėse priemonėse. Dokumentų valdymo programa turi naujų, išskirtinių bruožų, nes pasižymi aukštu automatizacijos laipsniu, minimaliu žmogaus įsiterpimu, turi dirbtinio intelekto priemones, kurios leidžia programai savarankiškai tobulinti veiksmų seką. Programa geba rasti ir identifikuoti reikiamus duomenis įvairaus formato tekstiniuose failuose, duomenis apdoroti pagal duotus tikslus, duomenis patalpinti nurodytose sistemose tolimesniam naudojimui.

Programa dirba su tekstiniais dokumentais, failais, įprastai naudojamais įmonės biuro, kontoros veikloje, kaip pavyzdžiui, įmonių administracijų, teisininkų kontorų, notarų, antstolių veikloje ir kitose veiklose, kur darbui reikalingas kompiuteris ar panašus įtaisas ir dirbama su tekstine ir/ar skaitine informacija. Programa daugiausiai naudos suteiks ir labiausiai sutaupys rankinio žmogaus darbo tais atvejais, kai dažnai atliekami vienodi, tokiais pat požymiais, veikimo sekomis pasižymintys rutininiai veiksmai.
Programos iniciavimas
 • programoje naudotojas nustato laiko periodiškumą, kuriuo remiantis programa pradeda atlikti nurodytą veiksmą;
 • programa stebi išorinėse ar vidinėse duomenų bazėse vykstančius duomenų pokyčius, juos identifikuoja, nustato jų parametrus; lygina identifikuotus pokyčius ir/ar jų parametrus su naudotojo nustatytaisiais, jei nustatyti ir identifikuoti pokyčiai ir/ar jų parametrai atitinka naudotojo nustatytuosius, programa inicijuoja konkrečios sekos veikimo pradžią; programos konkretaus veiksmo pradžią gali inicijuoti ir naudotojas - rankiniu būdu;
 • programa gali būti sukonfigūruota inicijuoti konkrečios veiksmų sekos veikimą sujungiant keletą aukščiau išvardintų inicijavimo būdų, kaip pavyzdžiui, programa tam tikru periodiškumu tikrina duomenų pokyčius išorinėse ir/ar vidinėse duomenų bazėse, tokiu būdu inicijuojama programos veikimo pradžia.
 • inicijavus programos konkrečios veiksmų sekos veikimą, minėta veiksmų seka savarankiškai pradeda vykdyti sekos komandas.
Darbų sekos prioritetai
 • konkreti atliekamų veiksmų seka gali būti sukurta programos kūrėjų ir įdiegta kartu su programa;
 • programa turi aplinką, kuri naudoja paprastą, ergonomišką ir patogią grafinę sąsają, skirtą naudotojui sukurti naują atliekamų veiksmų seką, ar patobulinti esamą;
 • programa, naudodama dirbtinio intelekto priemones, kuria naujas ir tobulina esamas veiksmų sekas. Naujų kūrimas ir esamų tobulinimas atliekamas dirbtinio intelekto priemonėms, stebint naudotojo pataisymus po to, kai seka atliko savo veiksmus, t.y. dirbtinio intelekto priemonės naudoja grįžtamąjį ryšį savo veiksmų sekos veikimui tobulinti, naujoms kurti, t.y. veiksmų seka atsižvelgia į padarytas klaidas ir tobulina savo veikimą, kad ateityje būtų išvengta tokių pat klaidų;
 • naudojama keletas sujungtų aukščiau išvardintų veikimo veiksmų sekos kūrimo, tobulinimo būdų, pavyzdžiui, programos kūrėjų sukurta ir įdiegta veiksmų seka, tobulinama naudojant naudotojo nurodymus ir dirbtinio intelekto priemones.
Dirbtinio intelekto priemonės naudojamos programos veikimo stabilumui didinti, taip pat tobulinant veiksmų veikimo seką - taip siekiama kuo mažesnio programos naudotojo įsiterpimo.
Išoriniai šaltiniai
 • programa pagal duotus tikslus kreipiasi į išorines (nutolusias) ar vidines (tiesiogiai susijusias su šia programa) duomenų bazes, jei reikia, su naudotojo pateiktais prisijungimo duomenimis prisijungia prie duomenų bazių, ieško nustatytos informacijos, duomenų, kopijuoja, eksportuoja duomenis, failus, dokumentus, jei reikalinga, pakeičia duomenų, dokumento, failo formatą į tokį, kokio reikės sekančiam žingsniui atlikti, įterpia nukopijuotus duomenis į vartotojo nurodyta vietą ir/ar dokumentą. Vartotojo nurodyta vieta gali būti vidinės, pačios programos veikimui reikalingos duomenų bazės, iš kurių duomenys bus naudojami tolimesniam apdorojimui, arba išorinės duomenų bazės, kurioms nustatyti duomenys turi būti pateikti. Duomenys naudojami, įskaitant, tačiau neapsiribojant, sekantiems veiksmams atlikti:
 • įvairių tekstinių tipų failų kūrimui (pvz.: atveriamų su Word, Excel programos, su plėtiniu .pdf, ir pan.);
 • importuoti, nukopijuoti duomenys įterpiami, eksportuojami į išorines ir/ar vidines duomenų bazes;
 • jei reikalinga, duomenis perkeliant iš vienos duomenų bazės į kitą, duomenų formatas, tipas pakeičiami atsižvelgiant į tikslinės duomenų bazės, į kurią keliami duomenys, nustatymus, reikalavimus;
 • į tikslinę duomenų bazę įkelti duomenys yra priežastis kitiems, sekantiems veiksmams inicijuoti;
 • rastus duomenis, failus programa siunčia įvairiomis ryšio priemonėmis ir formatais numatytiems adresatams;
 • jei programos veiksmų sekoje numatyta , rastus duomenis programa paruošia spausdinimui, atspausdina, taip pat spausdinamus dokumentus gali paruošti vokavimui;
 • rastiems ir apdorotiems duomenims programa suteikia reikiamus atpažinimo požymius, žymenis, kodus, ženklinimą, pagal kuriuos pažymėtus duomenis gali atpažinti kitos programos, duomenų bazės, kitos informacijos apsikeitimo priemonės, atlieka kitus veiksmus, panašius į aukščiau aprašytuosius.
Dirbtinis intelektas
Siekiant kuo tiksliau įgyvendinti tekstinių duomenų atpažinimą išorinėse duomenų bazėse, programoje yra įdiegta programos mokymo funkcija. Programos naudotojas moko programą kaip tiksliau, kokiais kriterijais remiantis, reikia atpažinti vienus ar kitus duomenis. Programos apmokymui gali būti pasitelkiamas dirbtinis intelektas, kurį naudojant, yra fiksuojama kaip vienu ar kitu atveju programa yra apmokoma atpažinti reikiamus duomenis. Iš užfiksuotų duomenų formuojamos statistinės tikimybės, kurios naudojamos būsimiems duomenų identifikavimo atvejams.
Darbų paskirstymo funkcija
Programa taip pat atlieka darbų paskirstymo funkciją su programa dirbantiems naudotojams, jei jų dirba daugiau nei vienas. Tokiu veikimu siekiama, kad programa savarankiškai, pagal iš anksto duotus parametrus, taip pat naudodama dirbtinio intelekto priemones darbų trukmei ir/ar kitiems parametrams įvertinti, tuos duomenis, failus, dokumentus paskirstytų keliems darbuotojams, dirbantiems su minėtais duomenimis, failais, dokumentais. Darbų paskirstymu siekiama tolygiai padalinti darbo krūvį su programa dirbantiems; jei dokumentus darbuotojai turi sutvarkyti itin skubiai, programa nustato kuris iš darbuotojų galės greičiausiai sutvarkyti dokumentus, taip pat galimi ir kiti tikslai, kurių siekiama programai paskirstant dokumentus, duomenis.
Naudojimosi sąlygos
Pateiktas aprašymas nėra išsamus, į pateiktą aprašymą reikia žiūrėti daugiau kaip į iliustraciją, o ne kaip į pavyzdį. Kiekvienos srities specialistams gali būti akivaizdžios galimos programos panaudojimo modifikacijos ir/ar variacijos. Pateiktas aprašymas yra parinktas tam, kad tos srities specialistai geriausiai išaiškintų šios programos veikimo principus ir jos geriausią praktinį pritaikymą, skirtą skirtingiems įgyvendinimo variantams su skirtingomis modifikacijomis, tinkančiomis konkrečiam panaudojimui arba įgyvendinimo pritaikymui.
Optimizuoti įmonės procesai
Per trumpą laiką sistema gali susidoroti su pačiomis sudėtingiausiomis užduotimis.
Duomenų importavimas iš naršyklės
Kopijuoja duomenis iš interneto naršyklėje veikiančių sistemų ir perduoda duomenis į kitas vidines ar išorines duomenų bazes.
Automatinis dokumento sukūrimas
Automatiškai generuoja įvairaus tipo dokumentus (Word, Excel ar PDF) ir įterpia informaciją dokumentuose.
Automatinis piniginių lėšų pervedimų atpažinimas
Prisijungusi prie bankinių sistemų sistema moka atpažinti pervedamas pinigines lėšas ir tą informaciją perduoti tolimesniam vykdymui.
Dokumentų įkėlimas į išorinę sistemą
Gaunama informacija patalpinama į kitas išorines sistemas ar duomenų bazes.
Sistemos diegimo kainos
1 Variantas
 • Vartotojų yra nemažiau kaip 100 vnt.
 • Antanas atliks standartinius veiksmus su standartinėmis programomis
nuo 500 € / licencija
Plačiau
2 Variantas
 • Roboto mokymo kaštai – apskaičiuojami už darbo valandas
 • Roboto nuomos kaina – apskaičiuojama imant procentą nuo gautos naudos (sutaupytos sumos)
$ mokama nuo sutaupytos sumos
Plačiau
3 Variantas
 • Roboto mokymo kaštai – apskaičiuojami už darbo valandas
 • Roboto nuomos kaina – apskaičiuojama už vieną įdiegta procesą
 • Kuo daugiau procesų, tuo kaina mažesnė.
$ mokama už konkretaus proceso automatizavimą
Plačiau
Sėkmingai realizuotas projektas Kazachstane automatizuojant antstolių veiklą
Susiekite su mumis
Turite klausimų kaip optimizuoti savo įmonės veiklą robotizuojant dalį jos procesų?
Tiesiog parašykite mums!
info@antanas.lt
UAB Programavimo technologijos
Pavasario g. 14-1, Mažeikiai, Lietuva

Partneris Kazakstano Respublikoje
RAB «SIGIS soft technology»
Adresas: gatvė Кайым Мухамедханова, namas 9, ВП-5, Astana
sigissoftt@antanas.lt